Aster Thompson B1 'Mayflower" 1306, Live steam loc.pic

Een kleine aanpassing gedaan aan de loc.


Ik heb kleine stukjes LNER gele krimpkous om de bedieningshandels gedaan als proef. Eens kijken of ze nu minder heet zijn om aan te raken. Ook heb ik 1 van de handvaten van de ganghanedel verwijderd. Het was bijna niet mogelijk om soepel te bedienen met de tender erachter.
pic


Dit zit er al vanaf de bouw, maar volgens mij had ik dat nog nergens op de foto gezet. Er zat een typeplaatje bij de loc, waarop ook het fabricage nummer staat. Die heb ik een mooie plek in het machinistenhuis gegeven.
pic04/2021spacer
Disclaimer:
De bovengenoemde ombouwbeschrijvingen zijn geschreven door Hanulveen.nl, deze vertegenwoordigen in geen zin de wijze van inbouwen aanbevolen door een of meerdere fabrikanten. Hanulveen.nl kan en zal geen aansprakelijkheid erkennen in geval van schade, het zij direct of indirect, danwel aan derden, door het inbouwen volgens bovengenoemde inbouwbeschrijvingen. Daar modelspoor modellen kunnen afwijken qua fabricagewijze en uitvoering, hoeven bovenstaande ombouwbeschrijvingen niet perse correct te zijn voor uw exemplaar. Het dient daarom aanbeveling u ervan te verzekeren dat het model dat u wilt ombouwen 100% overeenkomt met het omschreven ombouw model.
spacer