pic
Fabrikant: Artitec
Nummer: 20.157.07
Type: Plan-E, Fietsrijtuig.
Bedrijfsnummer: 50 84 92 37 001-2
1/87


pic
Fabrikant: Artitec
Nummer: 20.173.08
Type: Plan-E, 2de klasse.
Bedrijfsnummer: 50 84 29 37 355-0 DE
1/87


pic
Fabrikant: Artitec
Nummer: 20.175.02
Type: DDM-1 stam.
Bedrijfsnummer: 50 84 26 37 108-6 Bvk, 50 84 26 37 674-7 ABv, 50 84 26 37 413-0 Bv
1/87


pic
Fabrikant: LS Models
Nummer: 44239
Type: ICRmh, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 61 84 20 70 225-9 Benelux, Bpmz10
1/87


pic
Fabrikant: LS Models
Nummer: 44242
Type: ICRmh, 1ste klasse
Bedrijfsnummer: 61 84 10 70 363-0 Benelux, Apmz10
1/87


pic
Fabrikant: Marklin
Nummer: 4362
Type: ICR, Koninklijk rijtuig
Bedrijfsnummer: 61 84 89 70 003-8


pic
Fabrikant: Marklin
Nummer: 52645
Type: ICR, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 20 77 713-0, sluitlicht


pic
Fabrikant: Piko
Nummer: 97634
Type: ICR, Fyra, 1ste klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 10 70 376-5
1/87


pic
Fabrikant: Piko
Nummer: 97635
Type: ICR, Fyra, 1ste klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 10 70 482-1
1/87


pic
Fabrikant: Piko
Nummer: 97636
Type: ICR, Fyra, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 82 70 972-4
1/87


pic
Fabrikant: Piko
Nummer: 97637
Type: ICR, Fyra, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 20 70 402-7
1/87


foto komt nog...
Fabrikant: Piko
Nummer: 97638
Type: ICR, Fyra, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 20 70 584-2
1/87


pic
Fabrikant: Piko
Nummer: 97639
Type: ICR, Fyra, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 20 70 261-7
1/87


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 44667
Type: A9u Corail, 1ste klasse
Bedrijfsnummer: 61 87 19 70 905-1 SNCF
1/87


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 44980
Type: Blokkendoos, 2de klasse
Bedrijfsnummer: B 5302


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45067
Type: WLABmh, Slaapwagen
Bedrijfsnummer: 61 84 71 30 818-8 NS
1/87


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45142
Type: ICL, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 22 91 708-0
1/87


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45143
Type: ICL, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 22 91 711-4, Bimz
1/87


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45144
Type: ICL, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 84 90 704-5, sluitlicht
1/87


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45225
Type: AVMZ, 1ste klasse
Bedrijfsnummer: 61 80 19 90 530-5 DB
1/87


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45315
Type: ICK, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 22 37 915-1
1/87


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45316
Type: ICK, 2de klasse
Bedrijfsnummer: 50 84 22 37 908-3
1/87


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45760
Type: Plan-D, 3de klasse
Bedrijfsnummer: C 7834 (Turquoise)


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45761
Type: Plan-D, 1ste/2de klasse
Bedrijfsnummer: AB 7713 (Turquoise)


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 45762
Type: Plan-D, Restauratie
Bedrijfsnummer: RD7657 (Turquoise)


pic
Fabrikant: Roco
Nummer: 64320
Type: ICK, 1ste klasse
Bedrijfsnummer:
1/87