Roco 1100 serie locomotief digitaliseren.De 1100 loc in deze presentatie is mij toegezonden door een volger van Hanulveen. Deze loc moet omgebouwd naar DCC digitaal.

Benodigdheden voor het ombouwen;
* DCC decoder. (In het voorbeeld is een Uhlenbrock 76425 gebruikt.)
TIP: Zet je soldeerstation alvast aan, die heb je zometeen nodig.

1.1 Neem de loc in de hand, en buig het midden van de kap aan weerszijdenonderaan iets naar buiten.
1.1 Til de kap rechtstandig van het onderstel af en leg deze veilig terzijde.
001.1

1.3 Verwijder alle elektra onderdelen op de hieronder met rood aangegeven plekken.
002 (37K)

1.4 Plak een stukje dubbelzijdige tape in het midden van de printplaat. Maar laat de bovenste beschermlaag op de tape.
003

1.5 Leg de decoder los op de tape. Plak het nog niet vast.
1.6 Soldeer de decoderdraden zoals hieronder aangegeven.
004

NOOT: De blauwe, groene, en paarse decoderdraad worden niet gebruikt, die kunnen geisoleerd gebundeld worden.

1.7 Test de trein nu op werking. Indien de trein niet naar behoren reageert/functioneert, controleer dan je stappen vanaf punt 1.3 en herstel waar nodig.
Als de trein wel naar behoren werkt ga je door met het volgende punt.
005

1.8 Zet het onderstel aan de kant, en pak de kap.
1.9 Leg de kap voorzichtig op zijn dak, hij rust hierbij op de stroomafnemers.

NOOT: Zorg dat de kap bij de volgende handelingen op de stroomafnemers blijft liggen.

2.0 Verwijder de twee schroeven uit het dak.
006

2.1 Klik de zijramen uit de kap, en leg deze even veilig terzijde.
007

2.2 Verwijder de koperenstrip uit het dakgedeelte.
2.3 Klik de zijramen terug in de kap.
2.4 Schroef de twee schroeven terug in het dak.
008

2.5 Draai de kap om zodat deze rechtop komt te staan.
2.6 Wip nu met je vinger het ventilatiedeel uit het dak.
009

2.7 Laat de kap nu voorzichtig over het onderstel zakken.

NOOT: Zorg dat er geen draden klem komen te zitten tussen kap en onderstel.

2.8 Begeleid de decoder en eventuele dradenbundel door het gat naar buiten.
2.9 Klik de kap vast op het onderstel.
010

3.0 Houd nu de decoder omhoog, en verwijder de beschermlaag van de dubbelzijdige tape.
011
3.1 Plak de decoder en eventuele dradenbundel nu vast op de tape.


3.2 Klik het ventilatiedakje weer terug op de kap.
013 (30K)

Gefeliciteerd. Je 1100 is nu omgebouwd.

spacer
Disclaimer:
De bovenstaande ombouwbeschrijving is geschreven door Hanulveen.nl, deze vertegenwoordigt in geen zin de wijze van inbouwen aanbevolen door de fabrikant. Hanulveen.nl kan en zal geen aansprakelijkheid erkennen in geval van schade, het zij direct of indirect, danwel aan derden, door het ombouwen volgens bovenstaande ombouwbeschrijving.
spacer